เรื่องน่ารู้

โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) คืออะไร?

ออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) หรือกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด (Myofascial pain syndrome) คือ อาการปวดกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากรูปแบบการทำงานที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง เช่น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์นานเกินไป โดยไม่ขยับ ผ่อนคลายหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถ ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นอาการปวดเรื้อรัง รวมไปถึงอาการชาที่บริเวณแขนหรือมือ จากการที่เส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

 • การรักษาด้วยยา

 • การรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด

 • การปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน และลักษณะงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย

 • การรักษาด้วยศาสตร์ทางเลือกอื่น เช่น การฝังเข็ม การนวดแผนไทย

อาการที่เกิดจากการทำงานที่พบได้บ่อยและสามารถดูแลได้โดยวิธีการทางกายภาพบำบัด

 • กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)

 • ปวดหลังจากท่าทางผิดปกติ (Postural back pain)

 • หลังยึดติดในท่าแอ่น (Back dysfunction)

 • เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ (Tendinitis)

 • ความผิดปกติของความตึงตัวของเส้นประสาท (Nerve tension)

 • เอ็นรัดข้อมืออักเสบกดทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome)

 • นิ้วล็อก (Trigger finger)

 • ปลอกหุ้มเอ็นกล้ามเนื้อบริเวณฐานนิ้วโป้งอักเสบ (De Quervain’s tendonitis)

 • กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านนอกอักเสบ (Tennis’s elbow)

 • กล้ามเนื้อบริเวณแขนท่อนล่างด้านในอักเสบ(Golfer’s elbow)

 

กายภาพบำบัดในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม

กายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญในการรักษากลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจนถึงกรณีที่มีอาการมากจนรบกวนชีวิตประจำวันหรือก่อให้เกิดความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว เพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ และยังมีหน้าที่ในการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกลับมามีอาการเหล่านี้อีก โดยนักกายภาพบำบัดจะประเมินโครงสร้างร่างกายพร้อมปรับแก้โครงสร้างร่างกายให้เกิดความสมดุล รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนท่าทางระหว่างการทำงาน การปรับสภาพแวดล้อมของเครื่องมือและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล แนะนำการยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายในระหว่างการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง พร้อมรับสภาวะ การทำงานที่อาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับออฟฟิศ ซินโดรมด้วย

 

TAGS
เรื่องปวดอย่าปล่อยให้กวนใจ,ดูแลสุขภาพก่อนอย่าปล่อยให้เรื้อรัง,ดาวรุ่งคลินิกกายภาพบำบัด,กายภาพบำบัดภูเก็ต,ดาวรุ่ง,ปวดคอ  ยืดเส้น,ปวดบ่า,ปวดหลัง,ปวดไหล่,ข้อเท้าพลิก,บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา,ปวดข้อมือ,มือชา,นิ้วล๊อคDowrungPhysicalTherapy,Dowrungclinic,Sportsinjury,MMA MuayThai,TriggerFinger,officesyndrome,Backpain  Neckpain Physio,PhysicalTherapy,PhysicalTherapyPhuket

 

ดาวรุ่ง คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต Dowrung Physical Therapy Clinic

WebSite: www.dowrungclinic.com

โทร: 082-5357700

คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต
www.dowrugclinic.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Post comment