บริการของเรา

1.กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ(Ortho)

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ มุ่งเน้นให้บริการครอบคลุมปัญหาเจ็บปวดทางกระดูกและข้อต่อรวมถึงความตึงตัวของเส้นประสาท แขน – ขา ในทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพ รวมไปถึงการดูแลทางด้านการบาดเจ็บทางการกีฬา และภาวะกระดูกสันหลังคด ซึ่งทำการตรวจประเมินด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด วางแผนการรักษา ให้คำปรึกษา และให้การรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานโดยนักกายภาพบำบัด กลุ่มอาการต่าง ๆ ที่ทางดาวรุ่งคลินิกกายภาพบำบัดให้การบริการได้แก่

 • กลุ่มอาการปวดคอ / หลัง (Neck pain/Back pain)

 • กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกคอ / หลังเสื่อม (C-Spondylosis / L-Spondylosis)

 • กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)

 • กลุ่มอาการจากกระดูกสันหลังคด (Scoliosis)

 • กลุ่มอาการจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Herniated disc)

 • กลุ่มอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับ (Nerve compression)

 • กลุ่มอาการปวดหัวไหล่ (Shoulder pain), เอ็นข้อไหล่อักเสบ (Shoulder tendinitis), ข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)

 • กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อข้อศอก (Tennis elbow / Gofer’s elbow)

 • กลุ่มอาการปวดมือ / นิ้วมือ (CTS / Trigger finger)

 • กลุ่มอาการปวดข้อเข่า / ข้อเข่าเสื่อม (Knee pain / Osteoarthritis)

 • กลุ่มอาการปวดข้อเท้า / ส้นเท้า (Ankle sprain / Plantar fasciitis)

 • กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน (Office syndrome)

 • กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)

 • กลุ่มผู้ป่วยกระดูกหัก / ใส่เฝือก / ดามเหล็ก (Fracture)

 • กลุ่มอาการอัมพาตใบหน้า (Bell’s palsy) และการบาดเจ็บของเส้นประสาท (nerve injury)

 • กลุ่มอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (Sport injury)

2.กายภาพบำบัดระบบประสาท(Neuro)

กายภาพบำบัดระบบประสาท ในผู้ป่วยที่มีความบกพร่องซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อหาจุดบกพร่องที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว และการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย การกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก และการกระตุ้นด้วยเครื่องไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งาน เป็นต้น เพื่อฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานร่างกายได้เต็มศักยภาพมากที่สุดตามพยาธิสภาพ

ทางดาวรุ่งกายภาพบำบัดคลินิกจะรับผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพคงที่ คือ มีความดันโลหิตอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 90/60 มม.ปรอท หรือไม่สูงกว่า 160/100 มม.ปรอท, อัตราชีพจรอยู่ในช่วง 60-100 ครั้งต่อนาที และอัตราการหายใจอยู่ในช่วง 16-22 ครั้งต่อนาที  โดยกลุ่มอาการทางระบบประสาทที่ทางดาวรุ่งคลินิกกายภาพบำบัดให้การบริการมีดังนี้

 • โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) ที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน

 • กลุ่มอาการความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)

 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)

 • โรคเยื่อหุ้มไมอิลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย (Multiple sclerosis)

 • การบาดเจ็บของสมอง (traumatic brain injury) หรือ ไขสันหลังบาดเจ็บ (spinal cord injury) ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูหลังจากภาวะทางการแพทย์คงที่

 • ภาวะหลังผ่าตัดของเส้นประสาท รากประสาท หรือ ข่ายประสาท ซึ่งต้องการฟื้นฟูความสามารถร่างกาย

3.กายภาพบำบัดระบบทรวงอก(Chest)

สาเหตุของท่อน้ำนมอุดตัน

 • ลูกดูดนมไม่เกลี้ยงเต้า อาจเกิดจากไม่ได้ให้ลูกดูดนมแม่บ่อย หรือจำกัดเวลาในการดูดนมของลูก

 • มารดาปล่อยให้น้ำนมค้างอยู่ในเต้านมนาน

 • มารดามีปริมาณน้ำนมมากเกินไป และไม่ได้ระบายน้ำนมออก หรือระบายออกไม่สมดุลกับปริมาณน้ำนมที่ผลิต

 • ใส่เสื้อชั้นในที่คับแน่นจนเกินไป ทำให้น้ำนมไหลเวียนได้ไม่สะดวก

 • ใส่เสื้อชั้นในที่หลวม ไม่กระชับ ทำให้เต้านมหย่อนคล้อย กดทับท่อส่งน้ำนม

 • บริโภคไขมัน หรือ อาหารที่มีความมันมากจนเกินไป เช่น เนย ชีส

 • มารดามีภาวะเครียด ทำให้การหลั่งฮอร์โมนที่ทาให้น้ำนมไหลลดลง

วิธีการแก้ไข

 • ก่อนให้นมลูก ประคบเต้านมด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นจัดประมาณ 5-10 นาที

 • ให้ลูกดูดจากเต้าที่มีปัญหาก่อน เพราะขณะที่ลูกหิวจัดลูกจะดูดแรง ทำให้ระบายน้ำนมออกได้มาก และหลังจากที่ลูกดูดนมเสร็จให้บีบหรือปั๊มน้านมออกจะช่วยให้หายเร็วขึ้น

 • ให้ลูกดูดนมบ่อยอย่างน้อย 8-12 ครั้ง / วัน และดูดนานอย่างน้อยข้างละ 15-20 นาที

 • จัดท่าให้ลูกดูดนมให้ถูกต้องและจัดให้คางลูกชี้ไปบริเวณที่เป็นก้อน เพื่อให้ลิ้นของลูกช่วยรีดน้ำนมส่วนที่เป็นก้อนออกได้ดีขึ้น

 • จัดให้ลูกดูดนมในท่าต่างๆกันในแต่ละมื้อ เพื่อระบายน้ำนมจากส่วนต่างๆของเต้านม

 • นวดเต้านมเบาๆ ขณะลูกดูดนม โดยนวดเหนือบริเวณที่อุดตัน ไล่ลงไปถึงหัวนม เพื่อดันให้ก้อนที่อุดตันหลุดออก

 • ลดอาการปวดและบวมด้วยการประคบเย็นหลังให้นมลูกเสร็จ ถ้าปวดมากกินยาแก้ปวดได้

 • เลือกเสื้อยกทรงที่ช่วยพยุงเต้านม ไม่หลวมหรือรัดแน่นเกินไป

นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นทางดาวรุ่งคลินิกกายภาพบำบัดได้มีวิธีการรักษาภาวะท่อน้ำนมอุดตัน โดยใช้ อัลตราซาวนด์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำให้เกิดคลื่นเสียงความถี่สูงในทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีความถี่ระหว่าง 0.7-3.3 MHz ที่สามารถเข้าสู่เนื้อเยื่อได้ลึกประมาณ 2-5 เซนติเมตร ทำให้เพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยลดความเจ็บปวด เพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ และช่วยรักษามารดาที่มีภาวะท่อน้ำนมอุดตัน จากการทำให้ท่อน้ำนมขยายออก ส่งผลให้น้ำนมที่ถูกอุดกั้นไหลออกได้ง่ายขึ้น และเมื่อลูกดูดหรือปั๊มด้วยเครื่อง หรือการบีบออกด้วยมือจะทำให้น้ำนมไหลออกได้ดี ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับมารดาที่มีภาวะเต้านมคัดตึงหรือท่อน้ำนมอุดตัน  อาจทำวันละ 1 ครั้ง ถ้าน้ำนมไหลออกได้ดีแล้ว หรือหากครั้งแรกน้ำนมยังออกไม่ดี อาจจะพิจารณาทำซ้ำได้อีกภายใน 2-3 วัน

ความแตกต่างระหว่างกำรประคบอุ่นหรือร้อน กับการทำอัลตราซาวนด์

 • การประคบอุ่นหรือร้อน จากด้านนอกผิวหนัง เป็นความร้อนชนิดตื้นจะลึกลงจากผิวหนังไม่เกิน 1 เซนติเมตร

 • การทำอัลตราซาวนด์ ซึ่งเป็นคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นการให้ความร้อนชนิดที่ลึกกว่าการประคบอุ่น ลึกลงไปจากผิวหนังประมาณ 2-5 เซนติเมตร

 

 

TAGS

เรื่องปวดอย่าปล่อยให้กวนใจ,ดูแลสุขภาพก่อนอย่าปล่อยให้เรื้อรัง,ดาวรุ่งคลินิกกายภาพบำบัด,กายภาพบำบัดภูเก็ต,ดาวรุ่ง,ปวดคอ  ยืดเส้น,ปวดบ่า,ปวดหลัง,ปวดไหล่,ข้อเท้าพลิก,บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา,ปวดข้อมือ,มือชา,นิ้วล๊อคDowrungPhysicalTherapy,Dowrungclinic,Sportsinjury,MMA MuayThai,TriggerFinger,officesyndrome,Backpain  Neckpain Physio,PhysicalTherapy,PhysicalTherapyPhuket
คลินิกกายภาพบำบัดภูเก็ต
www.dowrugclinic.com